Klaire' Clinic

+66(0) 2 714 3446 klaire_clinic@hotmail.com

 
LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY
LIVE SMART, GET STRONG, BETTER LONGEVITY

 

     แม้ในปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในกลุ่มของวิตามินและเกลือแร่ในท้องตลาดมากมายให้เลือกซื้อ แต่เพราะคนเราแต่ละคนมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้นปัญหาคือ จะเลือกรับประทานอาหารเสริมเหล่านั้นอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  เราได้เล็งเห็นปัญหาดังกล่าว จึงได้คิดค้นและพัฒนาอาหารเสริมสูตรเฉพาะของแคลร์คลินิก ( Klaire’s Formulas) ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ปัญหาดังกล่าว

      โดย Klaire’s Formula รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆของแคลร์คลินิก เราเน้นเรื่องความปลอดภัยของผู้บริโภคและประสทธิภาพของการรักษาเป็นสำคัญ ซึ่งลักษณะเด่นของ Klaire’s Formulas ได้แก่

 

1. สกัดจากธรรมชาติ (Natural compounds)

    : ทำให้ไม่เกิดการสะสมของสารสังเคราะห์ในร่างกาย 

2. วัตถุดิบคุณภาพสูง (High quality) 

    : ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษา

3. เป็นเกรดที่ใช้ในการรักษา (Medical grade)

    : ผลลัพธ์ในการรักษาเชื่อถือได้

4. แคปซูลทำมาจากพืช (Vegetable capsule)

    : ไม่ทำให้เกิดปฏิกิริยาต่อร่างกายจากส่วนประกอบของโปรตีนจากสัตว์ 

 

 
      ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า Klaire’s Formula มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการรักษาที่เชื่อถือได้ โดยในแต่ละสูตรจะมีสรรพคุณโดดเด่นที่เฉพาะเพื่อตอบสนองตามความต้องการของผู้บริโภค 
 
      อย่างไรก็ตามการหาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหายังคงมีความสำคัญ การตรวจประเมินโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญรวมถึงการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐานและเชื่อถืดได้ จะสามารถช่วยให้การบริโภคอาหารเสริมของท่านมีความเหมาะสม ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
 
 
 

 

Klaire' Clinic

110/11 ซอยเอกมัย 10 แยก 6
ถนนสุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
โทร :+66(0) 2 714 3446
แฟ๊กซ์ :+66(0) 2 714 3445
อีเมล์: klaire_clinic@hotmail.com
เว็ปไซต์ : www.klaireclinic.com

Contact Us

Send Message

Copyright © 2010–2020 klaireclinic.com All rights reserved. Design by WebDesignThai.com | Admin